Tarieven

De tarieven voor tandheelkundige verrichtingen zijn in Nederland door de NZa vastgesteld. Hierdoor zijn de tarieven van alle tandartsen in Nederland gelijk gesteld door de overheid. De behandelingen van Tandzorg Katwijk worden volgens deze tarievenlijst berekend, ook in de avond en in het weekend.

tarievenlijst